Veiklos ir tikslai

PAGRINDINIAI TIKSLAI

Kvalifikuotai teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir slaugos paslaugas, užtikrinant kokybišką kompleksinę pagalbą Senjorų namų gyventojams.

Atsižvelgiant į gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, stiprinti socialiai pažeidžiamų asmenų savarankiškumą, skatinti saviraišką bei užtikrinti įdomų laisvalaikio užimtumą.

Siekti, kad teikiamos socialinės paslaugos būtų kokybiškos bei atitiktų kintančius paslaugų gavėjų poreikius.

PAGRINDINĖS VEIKLOS

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla