Apgyvendinimo tvarka

Apsigyvenant Senjorų namuose, su gyventoju arba jį atstovaujančiu asmeniu pasirašoma dvišalė sutartis, kurioje numatomi finansiniai įsipareigojimai, jų terminai, abiejų šalių teisės ir pareigos, bendra gyvenimo tvarka ir taisyklės.

Senjorų namuose galima apsigyventi vienvietyje (yra atskiras šaldytuvas, kriauklė, didelis TV) arba dvivietyje kambaryje. Kiekviename kambaryje yra spinta, spintelės, televizorius, bevielis internetas, minkštasuoliai. Kiekvienas gyventojas, norėdamas susikurti jaukią namų aplinką, gali atsivežti savo mėgstamus baldus, asmeninius daiktus.

Apsigyvenus Senjorų namuose, asmeniui teikiamas pilnas komplektas paslaugų – intensyvi priežiūra, individuali slauga, maitinimas (3 kartus per dieną, o esant poreikiui – ir dažniau), visi komunaliniai mokesčiai, higienos reikmenys, kambarių tvarkymas, rubų, patalynės skalbimas, laisvalaikio organizavimas, inventoriaus (kompiuterio, telefono, spausdintuvo, skenerio, kanceliarinių priemonių ir kt.) naudojimas, mėnesinio krepšelio neviršijančios išlaidos medicininėms ir slaugos priemonėms, medikamentams, specialistų konsultacijos, pramogos, sveikatingumo puoselėjimo programa ir kiti užsiėmimai – viskas, ko reikia kokybiškam ir laimingam gyvenimui.

Senjorų namų gyventojai susitarę su „Senjorų namai“ administracija, gali laikinai (iki 1 mėn.) išvykti iš senjorų namų. Šiuo atveju būtinas senjorų namų gyventoją priimančių giminaičių arba kitų asmenų raštiškas pasižadėjimas jį prižiūrėti. Gyventojui išvykus į gydymo ar reabilitacinę įstaigą, pas giminaičius ar kitur, sumokėtas mokestis už negyventą senjorų namuose laikotarpį, gąžinamas tokia tvarka:

* už pirmas 3 paras negrąžinamas;

* už likusį laikotarpį grąžinama 50% nuo gyventojui nustatyto mokėjimo dydžio.

Senjorų namų gyventojas pateikęs raštišką prašymą, gali išvykti iš senjorų namų nuolat gyventi savarankiškai. Senjorų namų gyventojui, išvykstančiam nuolat gyventi savarankiškai, išduodami dokumentai, asmeniniai daiktai ir vertybės, saugotos Senjorų namuose.

Senjorų namų gyventojui savavališkai išvykus iš senjorų namų, administracija nedelsdama apie tai praneša rajono policijos komisariatui bei giminaičiams.

Mirus Senjorų namų gyventojui, jis laidojamas artimųjų, o jų nesant – Senjorų namų administracijos pastangomis, iš gautų valstybės išmokų mirties atveju.