Naujienos

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimą Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 583 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, Nr. 1485, priimtą 2014 m. gruodžio 23 d., keičiasi mokėjimas už socialines paslaugas asmenims, gaunantiems tikslinę slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensaciją.

Nuo 2015m. sausio 1d., kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą padengti.