Misija ir Vizija

MISIJA   Profesionaliai teikti socialinės globos ir slaugos paslaugas užtikrinant maksimalų paslaugų gavėjų bei mūsų darbuotojų poreikių patenkinimą.

VIZIJA  Tapti konkurencinga, pavyzdine, atitinkančia aukščiausius reikalavimus įmone ne tik Šiaulių apskrityje, bet ir visoje Lietuvoje.