Mobingo ir psichologinio smurto prevencija įstaigoje

Gera ir draugiška atmosfera kolektyve yra vienas iš mūsų įstaigos tikslų. Todėl siekiant užkirsti galimo psichologinio smurto ir mobingo pasireiškimui, UAB „Senjorų namai“ direktorė parengė ir  patvirtino šias visiems darbuotojams privalomas darbo tvarkas:

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarka“

„Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas“

„Darbuotojų elgesio kodeksas“.

 

Norint pranešti apie galimą psichologinio smurto atvejį, reikia užpildyti anketą žemiau:

Anketa 

Atsispausdinus ir užpildžius galima anketą siųsti el paštu info@baisogalossenjorai.lt, galima pateikti administracijos darbuotojui tiesiogiai, įmesti į anoniminių skundų ir pasiūlymų dėžutę, atsiųsti paprastu paštu.