Priėmimo tvarka

Senjorai į UAB „Senjorų namai“ priimami iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų.

Senjorai gali būti priimami, tokia tvarka:

1. Senjorai gali individualiai sumokėti visą paslaugos mokestį

2. Senjorai gali pasinaudoti valstybės socialine parama

 

        1. Individualiai sumokėjus visą paslaugos mokestį

Senjorų namų administracija su kiekvienu namų gyventoju arba jį atstovaujančiu asmeniu pasirašo sutartį, kurioje abi šalys susitaria dėl pagrindinių įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu bei šių įsipareigojimų vykdymo laiku.

Norint apsigyventi Senjorų namuose, privaloma pateikti asmens dokumentus bei išsamius šeimos gydytojo išrašus (F-27) apie asmens fizinę ir psichinę sveikatos būklę, vartojamus medikamentus.

Po sutarties pasirašymo gyventojas gali atvykti ir įsikurti.

       2. Pasinaudojus valstybės socialine parama

Jei Jums ar Jūsų artimui reikalinga valstybės socialinė parama, tuomet pats asmuo, rūpintojas, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa, turi kreiptis į deklaruotos gyvenamos vietos seniūnijos arba savivaldybės socialinį skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

1. Užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, nurodydami, kad norite apsigyventi UAB „Senjorų namai“ (patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro), (gali būti pildoma vietoje);

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);

3. Medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;

4. Neįgaliojo, pensininko ar pensijos gavėjo pažymėjimą.

5. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (išduoda seniūnija).

6. Specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos, išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT), kopiją.

Savivaldybės ar seniūnijos darbuotojai suteiks visą reikiamą informaciją apie socialinės paramos gavimo galimybes.

Gavus kompensaciją, asmeniui už apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas reikės mokėti 80% visų jo gaunamų pajamų, o likusią dalį trūkstamos įmokos sumokės savivaldybė. Tokiu atveju pasirašoma trišalė sutartis su Senjorų namuose norinčiu apsigyventi asmeniu (ar įgaliotu asmeniu), savivaldybe ir mūsų administracija.

Pastaba: Į Senjorų namus nepriimami asmenys, turintys sunkią psichinę negalią, sergantys aktyviąja tuberkulioze, AIDS, odos infekcinėmis ligomis, lytiškai plintančiais, ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais, priklausantys nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, agresyvūs, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams.