Mokėjimo tvarka

Paslaugų kaina kiekvienam gyventojui priklauso nuo ligos, negalios pobūdžio, asmens savarankiškumo, papildomų poreikių, nuo priežiūros ar slaugos būtinumo.

Kainos nuo 2024-01-01:

1350 Eur per mėn. – suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam reikalinga pagalba, turinčiam lengvą negalią;

1450 Eur per mėn. – suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam reikalinga priežiūra; turinčiam vidutinę negalią; pirmojo arba antrojo lygio specialiuosius nuolatinės priežiūros poreikius;

1650 Eur per mėn. –  suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, turinčiam sunkią negalią; pirmojo arba antrojo lygio nuolatinės slaugos poreikį.

UAB „Senjorų namai“ banko sąskaitos numeris LT75 7300 0101 7030 8202  Swedbankas.

Mokant už paslaugas nepamirškite nurodyti gyventojo vardo ir pavardės mokėjimo paskirties laukelyje.

Socialinės globos kaina tvirtinama kiekvienais metais.

Kai asmuo pasinaudoja valstybės socialine parama asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes, teikiamų paslaugų rūšį ir socialines globos kainą. Asmens mokėjimo už socialinę globą dydis negali būti didesnis už patvirtintą socialinės globos kainą.

Už trumpalaikę socialinę globą asmuo moka 80 procentų gaunamų pajamų (turtas nevertinamas).

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas vertinant asmens pajamas ir turtą:

  • Jeigu asmens turto, turėto per 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra mažesnė už asmens gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą tokiu atveju asmuo už paslaugas moka 80 procentų gaunamų pajamų per mėnesį.
  • Jeigu asmens turto, turėto, turėto per 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra didesnė už nustatytą turto vertės normatyvą, tokiu atveju asmuo moka 80 procentų gaunamų pajamų ir 1 proc. nuo turto vertės, viršijančios nustatytą turto vertės normatyvą.

Asmens turtas vertinamas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka sumokėti už ilgalaikę socialinę globą.

Tais atvejais, kai asmuo gyvena su šeima ir šios šeimos (artimųjų, giminaičių) gyvenamoji patalpa, kurioje jie ne mažiau kaip 1 metai yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, yra asmens (besikreipiančio dėl socialinės globos paslaugų) nuosavybės teise turimas turtas, šios patalpos į asmens turtą neįskaitomas.