Mokėjimo tvarka

Paslaugų kaina kiekvienam gyventojui priklauso nuo ligos, negalios pobūdžio, asmens savarankiškumo, papildomų poreikių, nuo priežiūros ar slaugos būtinumo.

Kainos nuo 2022-01-01:

1000 Eur per mėn. – suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam reikalinga pagalba, turinčiam lengvą negalią;

1100 Eur per mėn. – suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam reikalinga priežiūra; turinčiam vidutinę negalią; pirmojo arba antrojo lygio specialiuosius nuolatinės priežiūros poreikius;

1250 Eur per mėn. –  suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, turinčiam sunkią negalią; pirmojo arba antrojo lygio nuolatinės slaugos poreikį.

UAB „Senjorų namai“ banko sąskaitos numeris LT75 7300 0101 7030 8202  Swed bankas.

Mokant už paslaugas nepamirškite nurodyti gyventojo vardo ir pavardės mokėjimo paskirties laukelyje.

Socialinės globos kaina tvirtinama kiekvienais metais.

Kai asmuo pasinaudoja valstybės socialine parama asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes, teikiamų paslaugų rūšį ir socialines globos kainą. Asmens mokėjimo už socialinę globą dydis negali būti didesnis už patvirtintą socialinės globos kainą.

Už trumpalaikę socialinę globą asmuo moka 80 procentų gaunamų pajamų (turtas nevertinamas).

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas vertinant asmens pajamas ir turtą:

  • Jeigu asmens turto, turėto per 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra mažesnė už asmens gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą tokiu atveju asmuo už paslaugas moka 80 procentų gaunamų pajamų per mėnesį.
  • Jeigu asmens turto, turėto, turėto per 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra didesnė už nustatytą turto vertės normatyvą, tokiu atveju asmuo moka 80 procentų gaunamų pajamų ir 1 proc. nuo turto vertės, viršijančios nustatytą turto vertės normatyvą.

Asmens turtas vertinamas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka sumokėti už ilgalaikę socialinę globą.

Tais atvejais, kai asmuo gyvena su šeima ir šios šeimos (artimųjų, giminaičių) gyvenamoji patalpa, kurioje jie ne mažiau kaip 1 metai yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, yra asmens (besikreipiančio dėl socialinės globos paslaugų) nuosavybės teise turimas turtas, šios patalpos į asmens turtą neįskaitomas.

Mokėjimo pavyzdžiai:

1) Socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia (asmeniui reikalinga slauga) yra 1250 Eur. Asmens mėnesio pajamos sudaro 586,29Eur (286,29 Eur pensija ir 300  Eur slaugos išlaidų kompensacija), o jo turto vertė mažesnė už gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, todėl mokestis bus skaičiuojamas tik nuo asmens gaunamų pajamų. Šiuo atveju už ilgalaikę socialinę globą per mėnesį asmuo turės mokėti 529 Eur/mėn. (80 proc. nuo gaunamų pajamų ir 100proc nuo slaugos tiklsinės išlaidų kompensacijos) (likusius 721 Eur pilnai kompensuos valstybė, jei Jūs atskiru prašymu išreikšite norą gyventi UAB „Senjorų namai“ ir /ar savivaldybė bus pasirašiusi sutartį su UAB „Senjorų namai“).

2) Socialinės globos kaina senyvo amžiaus asmeniui yra 1000Eur (asmeniui reikalinga globa). Asmens mėnesio pajamos sudaro 300 Eur (pensija), o jo turto vertė 3185,82 Eur viršija gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, todėl mokestis bus skaičiuojamas nuo asmens pajamų ir nuo turto vertės. Šiuo atveju už ilgalaikę socialinę globą per mėnesį asmuo turės mokėti: 240 Eur (80 proc. pensijos) ir 31,86 Eur (1 proc. nuo 3185,82 Eur ), iš viso 271,86 Eur/mėn. (likusius 728,14 Eur kompensuos Jūsų savivaldybė, jei Jūs atskiru prašymu išreikšite norą gyventi UAB „Senjorų namai“ ir /ar savivaldybė bus pasirašiusi sutartį su UAB „Senjorų namai“ ).